YHTEYSTIEDOT   |    HOME    |    РУССКИЙ    |    SUOMEKSI    |    PALAUTE

 

InnoMent


Joint Development of Innovative Mental Health Services in St. Petersburg, Russia, and South East Finland (1.6.2019-31.5.2022)


HANKKEEN TAVOITTEET

 • Kouluttaa mielenterveysalan asiantuntijoita.
 • Jakaa tietoa mielenterveyskuntoutujien perheenjäsenille ja läheisille.
 • Lisätä mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallista osallisuutta.


HANKKEEN KOHDERYHMÄT

 • Mielenterveystyön ammattilaiset.
 • Mielenterveyskuntoutujat.
 • Mielenterveyskuntoutujien perheenjäsenet ja läheiset.
 • Päätoksentekijät.
 • Toiminta-alueen väestö.


KESKEISET KEHITTÄMISTEEMAT

 • Mielenterveyskuntoutujien osallisuuus.
 • Stigmatisaation ehkäiseminen, perhetyö ja tiedonjako.
 • Kulttuurin, taiteen ja luovan työn menetelmät kuntoutumisessa.


HANKKEEN TOIMENPITEET

 • Koulutukset mielenterveystyön ammattilaisille.
 • Tiedonjako mielenterveyskuntoutujien perheenjäsenille ja läheisille.
 • Opintokäynnit ja workshopit.
 • Kehitettyjen uusien toimintamallinen ja käytäntöjen pilotointi.
 • Tapahtumat ja seminaarit (mm. ART-ERA –kulttuurifestivaali Pietarissa).
 • Yhteistyö median kanssa.


HANKKEEN KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Hankkeen toimenpiteillä tähdätään mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen. 
 • Hanketyöskentely perustuu kaikkia osallistujia koskevaan tasa-arvoiseen toimintatapaan. Mielenterveyskuntoutujien näkemykset ja panostus ovat osa hankkeen kehittämistyötä.
 • Suomalaiset ja venäläiset osallistujat toimivat yhdessä.
 • Hankkeessa perehdytään mielenterveystyön uusimpiin menetelmin ja lisätään mielenterveysalan työntekijöiden osaamista ja kokemusta.
 • Opittuja ja kehitettyjä menetelmiä pilotoidaan ja testataan.
 • Yhteistyökumppanit jatkavat hankkeen tulosten hyödyntämistä ja käyttöä hankkeen päätyttyä.
 • Yhteistyö median kanssa tukee hankkeen tavoitteita ja vähentää mielenterveystyön stigmatisaatiota.


(InnoMent -hankkeen projektisuunnitelma on laadittu englannin kielellä. Tiivistelmä on luettavissa tästä linkistä...)

image144